• 1,2 GB tệp WAV
  • Phân loại 13 chuyên mục khác nhau
  • Các bản vá bao gồm: Pin 3 EXS24, Kontakt 3 và NNXT của Reason

Được thiết kế bởi Ric Viers (tác giả của The Sound Effects Bible) và được sản xuất bởi Steve Sechi (Epic Drums), bộ sưu tập này bao gồm các yếu tố hữu ích như máy bay không người lái, hit lớn, tiếng rít, vụ nổ, giường, máng trượt, quả cầu lửa, v.v. Một công cụ tuyệt vời cho các nhà soạn nhạc đoạn giới thiệu, quảng cáo và quảng cáo, Thiết kế âm thanh điện ảnh cũng đã được định dạng cho Kontakt 3, Battery 3, EXS24 và NNXT của Reason. Các bản vá này có thể được sử dụng để tải một kho các yếu tố thiết kế âm thanh vào DAW của bạn, cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện để thử âm thanh mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn.

Download

 Lượt tải về: 303 Lượt

Đọc thêm tài nguyên tại đây nhé!