• 100 Cinematic Sound FX
  • File WAV chất lượng cao
  • Bao gồm các chủ đề: Risers / Hits / Moments / Glitches / Whooshes / Atmospheres / Elements
  • Kho thư viện âm thanh hiệu ứng cinematic được kỳ công xây dựng

Link mua gốc: https://tropiccolour.com/

Cinematic Sound FX: Hits GlitchCinematic Sound FX: Whoosh SoundCinematic Sound FX: RiserSoundCinematic Sound FX: AtmosphereCinematic Sound FX: Element SoundCinematic Sound FX: Moment Sound

 

Tải xuống

Lượt tải về: 265 Lượt